Sectors d’aplicació

Àrees d’aplicacions dels nostres productes

Gràcies a la nostra amplitud de sectors, els productes de Refrescant estan presents en la pràctica totalitat de sectors comercials i de serveis. Treballem amb grans multinacionals, que sol·liciten una adaptació del producte a la seva identitat corporativa.

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS